Semináře pořádané Institutem neuro-vývojové terapie 

Plánované přednášky o Neuro-vývojové terapii:

2017

29.3.2017 (Most)
Konference na téma Neuropedagogika na
Základní škole profesora Zdeňka Matějčka. Přednáška na téma Využití Neuro-vývojové terapie a stimulace u dětí se specifickými poruchami učení

15.5.2017 (Praha)
Konference pro vedení škol na téma Integrace a inkluze bez rizik pořádaná Nakladatelstvím Forum s.r.o.
Přednáška na téma Neuro-vývojová stimulace ve školní praxi jako nástroj k inkluzi. http://www.forum-media.cz/detail-produktu/konference-integrace-a-inkluze-bez-rizik.html

20.5.2017
(Praha)
Přednáška na téma Přetrvávající primární reflexy- opomíjený faktor poruch učení a chování  v rámci objevitelských sobot pořádané Centrem pro talentovanou mládež. http://www.ctm-academy.cz/objevitelske-soboty/kurzy-pro-rodice

14.11.2017 (Liberec)
Přednáška o primárních reflexech na celostátní konferenci fyzioterapeutické a ergoterapeutické sekce POUZP a Krajské nemocnice Liberec

16.11.2017 (Praha)
Přednáška o Neuro-vývojové terapie a stimulace pro Kliniku komplexní rehabilitace Monada s.r.o. (uzavřená skupina)


2016

8.1.2016

Předn
áška "Přetrvávající primární reflexy- opomíjený faktor problémů učení a chování u dětí". Mezioborový seminář v rámci konferenci Senzoricko-senzitivní integrace v rehabilitaci poruch řeči a sluchu.  8.- 9. ledna 2016

26.2.2016
Přednáška o neuro-vývojové terapii v rámciv rámci akreditovaného semináře Metodika cvičení dětské jógy

22.4.2016
Přednáška o neuro-vývojové terapii v rámci
v rámci akreditovaného semináře Metodika cvičení dětské jógy brno 01/16  pořádané Českou asociací dětské jógy, o.p.s. více info na http://www.cadj.cz/vzdelavani/seminare/metodika-cviceni-detske-jogy-brno-01-16/

29. 4. 2016
Přednáška na 3. Diagnostických dnech v JÚŠ, která pořádá Somatopedická společnost

3.6.2016
Přednáška o neuro-vývojové terapii v rámci
v rámci akreditovaného semináře Metodika cvičení dětské jógy 11/16 pořádané Českou asociací dětské jógy, o.p.s. více info na http://www.cadj.cz/vzdelavani/seminare/metodika-cviceni-detske-jogy-11-2016/

30.6-1.7.2016
workshopy v rámci 1. klinicko-logopedického sympozia 2016, viz http://logopedickesympozium.webnode.cz/ .2015


27.11.2015- Praha

Přednáška o neuro-vývojové terapii v rámciv rámci akreditovaného semináře Metodika cvičení dětské jógy 13/15 pořádané Českou asociací dětské jógy, o.p.s. více info na
http://cadj.cz/vzdelavani/seminare/metodka-cviceni-detske-jogy-13-15/


2014

6.2. 2014 - Praha
Přednáška o neuro-vývojové terapii v rámciv rámci akreditovaného semináře metodika cvičení dětské jógy 01/14 pořádané Českou asociací dětské jógy, o.p.s. více info na http://www.cadj.cz/vzdelavani/seminare/akreditovany-seminar-metodika-cviceni-detske-jogy-01-14/


24.4.2014- Brno
Přednáška o neuro-vývojové terapii v rámci akreditovaného semináře metodika cvičení dětské jógy Brno 03/14 pořádané Českou asociací dětské jógy, o.p.s. více info na http://www.cadj.cz/vzdelavani/seminare/akreditovany-seminar-metodika-cviceni-detske-jogy-brno-03-14/

12.6.2014 -Praha
Přednáška o neuro-vývojové terapii v rámci akreditovaného semináře metodika cvičení dětské jógy 04/14 pořádané Českou asociací dětské jógy, o.p.s. více info na http://www.cadj.cz/vzdelavani/seminare/akreditovany-seminar-metodika-cviceni-detske-jogy-04-14/


2013

Přednášky o neuro-vývojové terapii:

15.1.2013- Beroun, jazyková škola Gill
Přednáška o neuro-vývojové terapie od 14 hodin. Více informace v Jazykové škole Jill, Beroun

6.4.2013- Praha
Přednáška o neuro-vývojové terapii v rámciv rámci akreditovaného semináře metodika cvičení dětské jógy 03 pořádané Českou asociací dětské jógy, o.p.s. více info na http://www.cadj.cz/vzdelavani/seminare/akreditovany-seminar-metodika-cviceni-detske-jogy-03/

13. nebo 14.6.2013- Brno
Přednáška o neuro-vývojové terapii v rámciv rámci akreditovaného semináře metodika cvičení dětské jógy 04 pořádané Českou asociací dětské jógy, o.p.s. více info na http://www.cadj.cz/vzdelavani/seminare/akreditovany-seminar-metodika-cviceni-detske-jogy-04-brno/

30.5.2013- Brno
Kurz Úvod do neuro-vývojové terapie. Masarykova univerzita Brno, Fakulta sportovních studií, katedra gymnastiky a úpolů.


31.10.2013- Hovorčovice MŠ
seminář pro rodiče

3.11.2013- Praha
Workshop pro cvičitelé jógy v spolupráci s českou asociací dětské jógy

28.11.2013- Praha
Seminář pro Univerzitu Karlovu- katedra speciání pedagogika


2012


2.9.2012
Gill Expo 2012- Husovo náměstí Beroun
Přednáška o neuro-vývojové terapii v 11 a 13 hodin!

20-21.10.2012- Praha
Přednáška o neuro-vývojové terapii v rámci Semináře pro cvičitele jógy s dětmi II pořádané Českou asociací dětské jógy, o.p.s. více info na http://www.cadj.cz/vzdelavani/seminare/seminar-pro-cvicitele-jogy-s-detmi-ii/


10.11.2012-Brno
Přednáška o neuro-vývojové terapii v rámci Semináře pro cvičitele jógy s dětmi II pořádané Českou asociací dětské jógy, o.p.s. více info na http://www.cadj.cz/vzdelavani/seminare/seminar-pro-cvicitele-jogy-s-detmi-ii/
      
© Institut neuro-vývojové terapie, 2017
                                                                      

                               

                                                                                                  lodičky       cvik odpočívající tygr       masáž balónem       šikmý sed    

                                                                                                            
institut neuro-vývojové terapie Institut neuro-vývojové terapie a stimulace

Neuro-vývojová terapie

Neuro-vývojová stimulace

Semináře  

Kurzy


Publikační činnost

 Kontakt

  Odkazy

Aktuality

Více Informací o léčbě  na
Red Tulip.cz
<