Publikace- vyprodáno!

Kniha Přetrvávající primární reflexy- opomíjený faktor problémů učení a chování

(ISBN 978-80-905597-0-7)

Ve své knize se snažím vysvětlit normální vývoj dítěte, kdy jsou fyziologicky aktivní primární reflexy a co se stane, když se tyto reflexy nepotlačí (neinhibují) včas. Každé miminko reaguje na podněty vrozenými primárními reflexy. Jsou to automatické, stereotypní pohyby, které vycházejí z mozkového kmene a v prvních měsících života mají za úkol zajistit životně důležité funkce. Díky primárním reflexům se mozek postupně naučí správně kontrolovat fungování těla - například zpracovávat vizuální a zvukové informace, získávat rovnováhu a prostorové vidění, hrubou a jemnou motoriku, koordinaci ruka-oko atd.

Když primární reflexy splní svůj úkol, musí být během prvních šesti, nejpozději dvanácti měsíců potlačeny vyššími mozkovými funkcemi. Pokud kontrola vyššími mozkovými funkcemi nad primárními reflexy není dostačující, mohou tyto reflexy zůstat aktivní i v pozdějším věku.  Většina z nás má alespoň jeden přetrvávající primární reflex. Pokud ale přetrvává několik primárních reflexů, mohou být kontraproduktivní pro optimální neurologický vývoj. Primární reflexy mohou pak postihnout smyslové vnímání, rovnováhu, koordinaci pohybů a schopnost učení. Případné postižení i jen jedné funkce negativně ovlivňuje i ostatní funkce. Proto kvůli přetrvávajícím primárním reflexům některé děti ve svém vývoji zaostávají a mají i problémy ve škole. Problémy způsobené primárními reflexy mohou přetrvávat i do dospělosti, někteří dospělí pak například špatně zvládají stres každodenního života. V knize vysvětluji jednotlivé primární reflexy, jejich funkce a symptomy v případě delšího přetrvání tohoto reflexu. Dále jsou tam vysvětleny některé syndromy, jako je dyslexie, ADHD a jiné z hlediska primárních reflexů a testy na přetrvávající primární reflexy.

Věřím, že kniha je velice přínosná pro učitele, speciální pedagogy, psychology, lékaře, cvičitele jógy, trenéry sportů u kterých je potřeba dobrá koordinace pohybů, fyzioterapeuty, ale i pro širokou veřejnost, hlavně tedy pro rodiče s dítětem které má problémy s učením nebo chováním.

Knihu je možné koupit na seminářích a kurzech o neuro-vývojové terapii, cena je 350 Kč nebo lze knihu objednat přes email volemanova@red-tulip.cz (k ceně se připočte poštovné).


Publikační činnost:

-                  VOLEMANOVÁ, M. Přetrvávající primární reflexy, opomíjený faktor poruch učení a chování. Praha: Volemanová Marja Annemiek- Red tulip, 2013. ISBN 978–80–905597-0-7

-                  VOLEMANOVÁ, M. Přetrvávající primární reflexy – opomíjený faktor problémů učení a chování u dětí. Sborník příspěvků konference Senzoricko-senzitivní integrace v rehabilitaci poruch řeči a sluchu.  Mezioborový seminář pro profese zabývající se rehabilitací poruch řeči a sluchu dne 8.- 9. ledna 2016, Praha, str. 57-61. ISBN 978–80–7331-373-9

-                  VOLEMANOVÁ, M. Vývoj řeči a přetrvávající primární reflexy. Sborník příspěvků I. klinicko-logopedického sympozia, 30. června-2. července 2016, Praha, str. 45-49. ISBN 978–80–270-0011-1

-                  VOLEMANOVÁ, M., LUHANOVÁ, H. Děti-zaměřeno na smysly. Jóga dnes. 2017, leden/únor, str. 74-77. ISSN 977-180393000901

-                  VOLEMANOVÁ, M. Neuro-vývojová stimulace v školní praxi jako nástroj k inkluzi. Časopis Integrace a Inkluze ve školní praxi, ročník IV, číslo 09, květen 2017, str. 6-10. ISSN: 2336-1212
Více o Neuro-vývojové terapii

-   Článek v časopise Poradce ředitelky mateřské školy, ročník V, číslo 2, říjen 2015

-       Pořad Sama doma (program ČT): http://www.youtube.com/watch?v=nwNdgxSoMYU

-   Pořad supermáma (TV Metropol): http://www.youtube.com/watch?v=Qh9DcGMZZ0w&context=C497aaafADvjVQa1PpcFPcsPRC_B2NDXhEssmrWu50vAUxaLWyBGQ=

-     článek o Neuro-vývojové terapii na www.predskoláci.cz  (http://www.predskolaci.cz/?p=12252)      
© Institut neuro-vývojové terapie a stimulace, 2017
                                                                      

                               

                                                                                                  lodičky       cvik odpočívající tygr       masáž balónem       šikmý sed

                                                                                                            
institut neuro-vývojové terapie 
Institut neuro-vývojové terapie a stimulace

Neuro-vývojová terapie

Neuro-vývojová stimulace

 
Semináře

Kurzy

Publikační činnost

 Kontakt

  Odkazy

Aktuality

Více Informací o léčbě  na
Red Tulip.cz
<