Neuro- vývojová terapie

Přetrvávající primární reflexy - opomíjený faktor problémů učení a chování

Neuro- vývojovou terapií (Neuro Development Therapy) se snažíme vyřešit příčinu mnoha problémů učení a chování. Přetrvávající primární reflexy mohou způsobit například problémy se psaním, čtením, symptomy ADHD a ADD, dyslexii, dyspraxii, logopedické a ortoptické vady, vertebrogenní potíže (bolesti zad), neurózy, chronickou únavu, autismus, anorexii a bulimii. Primární reflexy hluboce ovlivňují základní fyzické a psychické reakční vzory.

Každé miminko reaguje na podněty vrozenými primárními reflexy. Jsou to automatické, stereotypní pohyby, které vycházejí z mozkového kmene a v prvních měsících života mají za úkol zajistit životně důležité funkce. Díky primárním reflexům se mozek postupně naučí správně kontrolovat fungování těla: například zpracovávat vizuální a zvukové informace, získávat rovnováhu a prostorové vidění, hrubou a jemnou motoriku, koordinaci ruka-oko atd.

Když primární reflexy splní svůj úkol, musí být během prvních šesti, nejpozději dvanácti měsíců potlačeny vyššími mozkovými funkcemi. Pokud kontrola vyššími mozkovými funkcemi nad primárními reflexy není dostačující, mohou tyto reflexy zůstat aktivní i v pozdějším věku.  Většina z nás má alespoň jeden přetrvávající primární reflex. Pokud ale přetrvává několik primárních reflexů, mohou být kontraproduktivní pro optimální neurologický vývoj. Primární reflexy mohou pak postihnout smyslové vnímání, rovnováhu, koordinaci pohybů a schopnost učení. Případné postižení i jen jedné funkce negativně ovlivňuje i ostatní funkce. Proto kvůli přetrvávajícím primárním reflexům některé děti ve svém vývoji zaostávají a mají i problémy ve škole. Problémy způsobené primárními reflexy mohou přetrvávat i do dospělosti, někteří dospělí pak například špatně zvládají stres každodenního života.

Neuro- vývojovou terapii používáme u dětí od 4 let, ale je účinná i u dospělých. Léčba je založena na jednoduchých cvicích, které často napodobují pohyb vyvolaný primárními reflexy a tím dáváme mozku druhou šanci, aby se postupně naučil správně kontrolovat fungování těla. Při první návštěvě u Vašeho dítěte uděláme testy na zjištění přetrvávajících primárních reflexů. Poté Vás naučím cviky, které budete každý den s Vašim dítětem provádět (cvičení ale nikdy netrvá déle než cca 10 minut). Na kontrolu pak přijedete přibližně jednou měsíčně, kdy stav dítěte zkontrolujeme a podle potřeby změníme nebo opravíme cviky. Aktivita přetrvávajících primárních reflexů je tedy cvičením přirozeně potlačena, a tím zmizí i související potíže. Nepoužívají se žádné léky. Ráda bych zdůraznila, že jakmile se cvičením začnete, je velmi důležité cvičit pravidelně a celou terapii dokončit. Je dále nutno počítat s tím, že na počátku terapie se může stav dítěte dočasně zhoršit, protože cvičením nejdříve "zboříme" špatné pohybové a reflexní stereotypy a až poté se mohou cvičením vyvinout správné fyzické a psychické reakční vzory

Lezení

Lezení je jeden z nejdůležitějších pohybových vzorců. Dítě se tím naučí koordinaci ruka-oko (dívá se na pohyby rukou), což je nezbytné proto, abychom se dobře naučili číst a nevynechávali slova/ řádky. Lezením se také zlepší spolupráce vestibulární, proprioceptivní a visuální soustavy.

Hodně děti s problémy se čtením nelezlo!

Psaní

Problémy s psaním můžou být způsobeny přetrvávajícími primárními reflexy. Protože bez:

.........je psaní noční můra!

pořad sama doma
odkaz na příspěvěk v pořadu sama doma z dne 2.11.2010 o neuro-vývojové terapii

pořad supermáma
odkaz na příspěvěk v pořadu supermáma z dne 21.3.2012 o neuro-vývojové terapii část 1
odkaz na příspěvěk v pořadu supermáma z dne 21.3.2012 o neuro-vývojové terapii část 2
      
© Institut neuro-vývojové terapie,2017
                                                                      

                               

                                                                                                  lodičky       cvik odpočívající tygr       masáž balónem       šikmý sed

                                                                                                            
institut neuro-vývojové terapie Institut neuro-vývojové terapie
a stimulace


Neuro-vývojová terapie

Neuro-vývojová stimulace

Semináře

 Kurzy


Publikační činnost

 Kontakt

  Odkazy

Aktuality


Více Informací o léčbě  na
Red Tulip.cz
<