Kurzy pořádané Institutem neuro-vývojové terapie 

Kurz Pohybem se učíme - neuro-vývojové stimulace v školní praxi se skládá ze dvou částí: (i) úvodní kurz a (ii) kurz neuro-vývojové stimulace v školní praxi.

Úvodní kurz neuro-vývojové stimulace

Jednodenní úvodní kurz je zaměřen na získání základů teorie neuro-vývojové terapie, jejích pojmů a správného rozpoznání poruch v důsledku přetrvání primárních reflexů anebo horší integrace funkce smyslových orgánů. Účastníci kurzu budou seznámeni se základními testy na přetrvávající primární reflexy. 

Účastnický poplatek je 2900Kč. Kurzovné zahrnuje tištěná skripta a drobné občerstvení.
Minimální počet účastníků je 8, maximální cca 20.

V případě, že pořádáme kurz u Vás ve Vašich prostorách, na ceně se domluvíme individuálně.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.


Kurz neuro-vývojové stimulace v školní praxi

Dvoudenní kurz neuro-vývojové stimulace v školní praxi jen určen především pro pedagogy, ale může jej absolvovat kdokoliv po absolvování úvodního kurzu. Kurz je zaměřen na prohloubení teorie neuro-vývojové terapie a zejména na provádění testů a procvičování jednotlivých cviků.

Účastníci kurzu budou seznámeni se screeningem na přetrvávající primární reflexy, cviky neuro-vývojové stimulace a to podrobným rozborem cviků na rovnováhu, na zlepšení vnímání těla (bodymap), na integraci primárních reflexů a senzorických funkcí.

Účastnický poplatek je 5400Kč.

V ceně kurzu neuro-vývojové stimulace v školní praxi jsou zahrnuta tištěná skripta.

V případě, že pořádáme kurz u Vás ve Vašich prostorách, na ceně se domluvíme individuálně.

Minimální počet účastníků je 8, maximální 15.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.


Plánované kurzy a akce

2018


4. -5. 1. 2018 (Praha)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi, Pohybem se učíme".
Přihlášky na
 email  Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz.
(Kurz je již obsazen)

19.1.2018 (Praha)
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi". Více informací a přihlášky na email Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz  (Kurz je již obsazen)

8.-9.2.2018 (Horšovský Týn)
Dvoudenní pokračovací kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi. Místo konání: Rehabilitace Šos s.r.o., Horšovský Týn. www.reha-arnika.cz. Více informaci a přihlášky na email: helenasosova@gmail.com

22.- 23.2.2018 (Hovorčovice)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi, Pohybem se učíme" (uzavřená skupina).

16.3.2018 (Praha)
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi". Více informací a přihlášky na email Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz  (Kurz je již obsazen)

22-23.3.2018
(Blansko)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi" pro PPP Blansko (uzavřená skupina).

5.-6.4.2018 (Praha)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi, Pohybem se učíme".
Přihlášky na
 email  Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz. (Primárně pro účastníky lednového úvodního kurzu)

20.4.2018 (Praha)
Supervize pro absolventy obou kurzů NVS. Více informací a přihlášky na email Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz.

4.5.2018 (Praha)
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi". Více informací a přihlášky na email Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz.  (Kurz je již obsazen)

17.-18.5.2018 (Praha)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi, Pohybem se učíme".
Přihlášky na
 email  Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz.
(Primárně pro účastníky březnového úvodního kurzu)

21.5.2018
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi" pro PPP Brno

8.6.2018
(Praha)
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi". Více informací a přihlášky na email Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz (Kurz je již obsazen)

21.-22.6.2018 (Praha)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi, Pohybem se učíme".
Přihlášky na
 email  Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz.
(Primárně pro účastníky květnového úvodního kurzu)

13.-14.9.2018 (Praha)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi, Pohybem se učíme".
Přihlášky na
 email  Volemanova@i-nvt.cz.
(Primárně pro účastníky červnového úvodního kurzu)

19.9.2018 (Brno)
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi". Místo konání: Občanský klub Hybešova 65a, Brno - střed. Více informaci a přihlášky na http://www.adhdjinak.cz/a19-9-2018-neuro-vyvojova-stimulace-v-skolni-praxi-uvodni-kurz/ (Kurz je již obsazen)

27.9.2018 (Košumberk)
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi" pro Hamzovou léčebnu.

11.10.2018 (Praha)
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi" pro Jedličkův ústav.

25.10.2018 (Praha)
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi". Více informací a přihlášky na email Volemanova@i-nvt.cz (Kurz je již obsazen)

8.11.2018 (Liberec)
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi" pro centrum Lira.

22.11.2018 (Nepolisy)

Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi" pro společnost Společná CIDLINA, z.s.201712.-13. 1. 2017
(Šumperk)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi" pro SPC při MŠ a ZŠ Schola Viva Šumperk.

28.1.2017 (Praha)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro logopedy (uzavřená skupina).

7.2.2017
(Most)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro ZŠ prof. Z. Matějčka (uzavřená skupina).

23.-24. 2. 2017
(Praha 6)
Dvoudenní pokračovací kurz
 "Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme".
Přihlášky na
 email  Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz.


2.3.2017 (Praha 6)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi. Více informací a přihlášky na email Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz  (Kurz je již obsazen)

16.3.2017 (Praha 6)
Supervize pro absolventy obou kurzů NVS. Více informací a přihlášky na email Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz. (obsazen)

23.3.-.24.3.2017 (Pardubice)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi" pro Dětský rehabilitační centrum Lentilka.

29.3.2017 (Most)
Konference na téma Neuropedagogika na
Základní škole profesora Zdeňka Matějčka. Přednáška na téma Využití Neuro-vývojové terapie a stimulace u dětí se specifickými poruchami učení

7.4.2017 (Brno)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro Dětské rehabilitační centrum Medvídek, Brno 

20.-21.4.2017 (Praha)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme".
Přihlášky na
 email  Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz.

4.5.2017 (Praha)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi. Více informací a přihlášky na email Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz (Kurz je již obsazen).

15.5.2017 (Praha)
Konference pro vedení škol na téma Integrace a inkluze bez rizik pořádaná Nakladatelstvím Forum s.r.o.
Přednáška na téma Neuro-vývojová stimulace ve školní praxi jako nástroj k inkluzi. http://www.forum-media.cz/detail-produktu/konference-integrace-a-inkluze-bez-rizik.html

20.5.2017 (Praha)
Přednáška na téma Přetrvávající primární reflexy- opomíjený faktor poruch učení a chování  v rámci objevitelských sobot pořádané Centrem pro talentovanou mládež. http://www.ctm-academy.cz/objevitelske-soboty/kurzy-pro-rodice

26.-27.5.2017 (Praha)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme" pro logopedy (uzavřená skupina).

23.6.2017 (Praha)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi. (Kurz je již obsazen)

15.9.2017 (Praha)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi.
Více informací a přihlášky na 
email Volemanova@i-nvt.cz (Kurz je již obsazen)


22.9.2017 (Horšovský Týn)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi. Místo konání: Rehabilitace Šos s.r.o., Horšovský Týn. www.reha-arnika.cz/index.php/71-news/308-kurz-neurovyvojove-terapie
Více informaci a přihlášky na email: helenasosova@gmail.com

5.10.2017 (Brno)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro Dětská fyzioterapie a.s. (uzavřená skupina)

6.10.2017 (Blansko)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro PPP Blansko (uzavřená skupina)

12.-13.10.2017 (Praha)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme".
Přihlášky na
 email  Volemanova@i-nvt.cz (Kurz je již obsazen)

20.10.2017 (Liberec)

Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro PPP Liberec (uzavřená skupina)

2.-3.11.2017 (Brno)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme" pro Dětské rehabilitační centrum Medvídek, Brno (uzavřená skupina)

9.-10.11.2017
(Most)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme" pro ZŠ prof. Z. Matějčka (uzavřená skupina)

14.11.2017
(Liberec)
Přednáška o primárních reflexech na celostátní konferenci fyzioterapeutické a ergoterapeutické sekce POUZP a Krajské nemocnice Liberec

16.11.2017 (Praha)
Přednáška o Neuro-vývojové terapie a stimulace pro Kliniku komplexní rehabilitace Monada s.r.o. (uzavřená skupina)

21.11.2017 (Praha)
Panelová diskuse - Prevence poruch chování a učení- Význam včasné detekce a podpory pro psaní, čtení a obratnosti v předškolním věku. Informace o inovativních metodách– ZŠ Campanus

23.-24.11.2017
(Brno)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme" pro Dětská fyzioterapie a.s. (uzavřená skupina)

7.-8.12.2017 (Liberec)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme" pro PPP Liberec (uzavřená skupina)

14.-15.12.2017 (Praha)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme".
Přihlášky na
 email  Volemanova@i-nvt.cz (Kurz je již obsazen)201614. 1- 15. 1. 2016
 (Praha 2)
Dvoudenní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi

25.2.2016 (Praha 6)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi. Více informací a přihlášky na email Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz. 


10.3.2016 (Hradec Králové)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro MŠ, ZŠ a SŠ Daneta, s.r.o.

9.- 11. 6. 2016 (Hradec Králové)
Dvoudenní pokračovací 
kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi" pro MŠ, ZŠ a SŠ Daneta, s.r.o.

16. 6. 2016
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme" 
se bude konat 16.6.2016 v Praze 6.
Přihlášky na
 email  Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz. (
kurz je již obsazen
)

23.-24. 6. 2016
Dvoudenní pokračovací kurz
 "Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme" se bude konat 23. a 24.6.2016 v Praze 6.
Přihlášky na
 email  Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz. (
kurz je již obsazen
).

15. 9. 2016 (Hradec Králové)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro Pedagogicko-psychologickou poradnu Královéhradeckého kraje (první skupina).

16. 9. 2016 (Hradec Králové)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro Pedagogicko-psychologickou poradnu Královéhradeckého kraje (druhá skupina).

22.- 23. 9.2016 (Praha)
Dvoudenní pokračovací kurz
 "Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme" se bude konat 22. a 23.9.2016 v Praze 6.
Přihlášky na
 email  Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz.

6. 10. 2016 (Praha)
Jednodenní úvodní kurz "Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme" se bude konat 6.10.2016 v Praze 6.
Přihlášky na
 email  Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz.
(Kurz je již obsazen).

14. 10. 2016 (Brno)

Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro Mateřskou školu Sluníčko.


3.- 4. 11. 2011 (Hradec Králové)

Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi" pro Pedagogicko-psychologickou poradnu Královéhradeckého kraje (první skupina).

10.- 11. 11 2016 (Hradec Králové)
Dvoudenní pokračovací kurz "Neuro-vývojové stimulace v školní praxi" pro Pedagogicko-psychologickou poradnu Královéhradeckého kraje (druhá skupina).

25. 11. 2016 (Šumperk)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro SPC při MŠ a ZŠ Schola Viva Šumperk.


8.12.2016
(Pardubice)
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro Dětský rehabilitační centrum Lentilka.
2015

16. 1-17. 1. 2015
(Praha)
Dvoudenní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi

11.2.2015
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro pedagogicko- psychologickou poradnu pro Prahu 1, 2 a 4

20. 3. 2015
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro Dětské rehabilitační centrum Medvídek

16.-17.4.2015

Kurz neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro PPP Pelhřimov

21. 5. 2015
Kurz „ Úvodní kurz neuro-vývojového programu, Pohybem se učíme“, se bude konat 21.5.2015 v Praze 6.
Přihlášky na
email  Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz. (
kurz je již obsazen)

5.9.1015
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro Dětský denní rehabilitační stacionář v Hradci Králové

10.- 11. 9. 2015
Dvoudenní pokračovací kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro pedagogicko- psychologickou poradnu pro Prahu 1, 2 a 4

17. - 18. 9. 2015
Dvoudenní pokračovací kurz neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro Centrum Kociánka- Brno


2.- 3. 10. 2015
Dvoudenní pokračovací kurz Neuro- vývojové stimulace v školní praxi, Praha 6 (DDM6, U boroviček 650/5). Přihlášky na email Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz

8. 10. 2015
Jednodenní úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro pedagogicko- psychologickou poradnu pro Prahu 1, 2 a 4

16.- 17.10. 2015
Kurz neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro Dětský denní rehabilitační stacionář v Hradci Králové

19.- 20. 11. 2015
Dvoudenní pokračovací kurz Neuro-vývojové stimulace v školní praxi pro pedagogicko- psychologickou poradnu pro Prahu 1, 2 a 42014

- 24.2.2014- Hovorčovice , MŠ Hovorčovice (kurz je již obsazen)
Jednodenní
úvodní kurz neuro-vývojového programu

- 14.4.2014- Brno, (obsazeno)
Kurz preventivního neuro-vývojového programu pro pedagogy, Masarykova univerzita Brno, Fakulta sportovních studií, katedra gymnastiky a úpolů.

20.6.2014
Kurz „ Úvodní kurz neuro-vývojového programu, Pohybem se učíme“, se bude konat 20.6.2014 v Praze 6. Přihlášky na email
Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz  nebo telefonicky na 774 82 03 75 .

5. -6. 9. 2014

Dvoudenní kurz preventivního neuro-vývojového programu pro pedagogy, Praha 6 (DDM6, U boroviček 650/5)
. Přihlášky na email Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz

16.10.2014
Kurz „ Úvodní kurz neuro-vývojového programu, Pohybem se učíme“, se bude konat 16.10.2014 v Praze 6. Přihlášky na email Volemanova@i-nvt.cz, Volemanova@Red-Tulip.cz  nebo telefonicky na 774 82 03 75 .

14.11.2014 (Pelhřimov)
Jednodenní úvodní kurz neuro-vývojového programu pro PPP Pelhřimov

6.12.2014 (Praha)
Jednodenní úvodní kurz neuro-vývojového programu pro sdružení pomáhající dětem s vývojovou dysfázií

12.12.2014 (Brno)
Jednodenní úvodní kurz neuro-vývojového programu pro Centrum Kociánka      © Institut neuro-vývojové terapie, 2017
                                                                      

                               

                                                                                                  lodičky       cvik odpočívající tygr       masáž balónem       šikmý sed

                                                                                                            
institut neuro-vývojové terapie Institut neuro-vývojové terapie a stimulace

Neuro-vývojová terapie

Neuro-vývojová stimulace

Semináře

 Kurzy


Publikační činnost

 Kontakt

  Odkazy

Aktuality

Více Informací o léčbě  na
Red Tulip.cz

<